Zapowiedzi:

Pozostałe zapowiedzi:
Sofia Samatar "The Winged Histories"
Geoff Ryman - "Air"
Lucius Shepard- "Beautiful Blood"